Bild på Patrick Johansson

Patrick Johansson

I snart tio år har läraren Patrick Johansson varit samordnare för NTA-lådorna i Arboga kommun. Lådorna används av lärare på grundskolan och i förskolan för att utforska naturvetenskap, teknik och matematik med anpassade experiment. Genom Saabs engagemang har Arboga en särställning i NTA-sammanhang.

- Det är värdefullt att ha den kontakten, säger Patrick Johansson. Samarbetet runt NTA leder också till andra aktiviteter såsom studiebesök, mattestugor med mera.

Satsning för att öka intresset

NTA, som står för Naturvetenskap och Teknik för alla, är en satsning för att öka intresset och kunskapen för naturvetenskap, teknik och matematik. Skolorna/förskolorna bokar lådor som innehåller allt som behövs för det temats experiment. Tanken att jobba med NTA i förskolorna och i grundskolan föddes i samband med att Saab Tekniska Gymnasium startade på Vasagymnasiet. NTA används i över hälften av Sveriges kommuner.

- Vi har haft NTA-lådorna i Arboga sedan hösten 2008, säger Patrick Johansson. I samband med satsningen på gymnasiet ville man göra något för de yngre barnen på förskolan och i grundskolan också.

Patrick Johansson har varit samordnare i snart tio år. Han berättar om fördelen med att ha ett stort företag med som sponsor och inspiration i projektet.

- Det är guld värt att ha den kopplingen. Förutom att de sponsrar lådorna åt oss, så hjälper volontärer från Saab till på våra mattestugor där elever som vill lära sig mer, eller som behöver hjälp att komma i kapp kan stanna efter skolan och få extra hjälp. Vi har också tillsammans arrangerat återkommande aktiviteter och studiebesök. Mattestugorna startades på initiativ av SAAB.

Guld värt med Saabs medverkan

- Ingenjörer kommer till mattestugan efter jobbet och hjälper till, det är otroligt värdefullt för oss i skolan, både lärare och elever, att träffa människor som använder matte i sitt jobb, säger Patrick Johansson. Eleverna får en annan förståelse för varför de behöver lära sig matte. De hjälper till att lyfta blicken lite, för att förstå att matematiken används utanför skolan också.

Patrick Johanssons arbete med att samordna NTA-lådorna innebär att han tar emot beställningar från de olika skolorna i Arboga och ser till att lärarna som ska arbeta med innehållet får rätt utbildning och får rätt material.

- Vi har ingen central styrning av NTA-arbetet, utan det utgår från skolornas behov. De får själva avgöra på skolan vad de vill jobba med för lådor.

En NTA-låda är en komplett experimentlåda. Varje låda har ett vetenskapligt granskat tema kopplat till läroplanen för förskolan eller grundskolan och ett antal experiment som görs av eleverna i klassrummet. Det ingår också en obligatorisk kompetensutveckling för läraren för att få jobba med ett tema. NTA utvecklar kontinuerligt teman och kompetensutveckling. Till varje tema finns laborationsmaterial och en lärarhandledning som stöd för lärares och elevers arbete. Till de flesta teman finns även temaböcker.

- Lådorna innehåller allt som behövs för experimenten. Behövs makaroner eller potatismjöl, då finns det i lådan. Lärarna behöver lägga tid på att ta med sig material hemifrån eller gå och köpa inför lektionerna. Allt finns i lådan.

Håller en mycket hög kvalitet

Han tycker att NTA-lådorna har utvecklats till ett mycket bra inslag i undervisningen. Det är, säger han, ett bra material som säljer sig själv.

- Lådorna och innehållet håller mycket hög kvalitet, säger han.

Ett kvitto är att alla kommunala skolor i Arboga är med och beställer NTA-lådor, även om det inte är på något sätt tvingande från kommunen. Materialet är så bra helt enkelt.

Arbetet med NTA gör att Patrick Johansson trivs väldigt bra i hemstaden Arboga.

- Det har aldrig varit aktuellt att flytta från Arboga, säger han. Det är en fin och trygg stad att bo i och det är nära till allt om man nu skulle vilja ta del av föreningslivet, vara ute i skog och mark eller gå på bio och liknande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: