Uteservice

Servar pensionärer med snöskottning, trädgårdsskötsel, gräsklippning och andra förekommande utearbeten.

Man har också skogsröjning och idrottsplatsskötsel åt kommunen.

För att få hjälp av uteservice räcker det att vara pensionär. När arbetsuppgifterna beställs görs en prioritering utifrån arbetsuppgift, vilket kunnande vi har på våra medarbetare och väderförhållande.

Avgiften är 163 kronor/timme per person.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: