Tjänstegarantier AME

Ett politiskt mål är att socialförvaltningen ska ha tjänstegarantier för alla verksamheter. Det är medborgarens behov och intresse som står i centrum. Det är viktigt för att garantera att medborgarna får en snabb och bra service av oss som arbetar inom socialförvaltningen. Vidare är det viktigt att kvaliteten på våra tjänster är god genom att vi visar respekt och har ett professionellt förhållningssätt.


Garantierna listas nedan.

Tillgänglighet

  • Du får kontakt med socialförvaltningen alla vardagar
  • Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar
  • Vi svarar på brev inom fem arbetsdagar

Arbetsmarknadsenheten

  • Du garanteras att en individuell handlingsplan upprättas tillsammans med dig för hur du så snabbt som möjligt ska nå egen försörjning.
  • Du garanteras en plats på Jobbcenter senast sju dagar efter anvisningsbeslutet.
  • Du garanteras en introduktion om du skall arbeta inom någon av AME`s verksamheter.

Om du inte är nöjd

Anser du att vi inte har kunnat leva upp till våra tjänstegarantier vill vi att du använder dig av "Hjälp oss att bli bättre" - vårt forum för synpunkter, idéer och klagomål.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: