Kommunens insatser för arbetslösa

Arboga kommuns arbetsmarknadsenhet sysselsätter medarbetare från Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Försäkringskassan på kortare eller längre anvisningar. Cirka 75 personer är anställda i verksamheten på olika bidragsanställningar.

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet ska:

  • stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och den enskildes möjligheter att få ett reguljärt arbete
  • ge sysselsättning åt de arbetslösa som inte har eller kan få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden
  • stärka och stimulera varje enskild individ att så snabbt som möjligt komma till egen försörjning.

Viktiga förutsättningar

En förutsättning för att uppfylla våra syften är att vi kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, full sysselsättning och individuell kompetensutveckling

Begränsningar

Då vi inte får konkurrera där det finns privata alternativ är Arbetsmarknadsenhetens huvudsakliga kunder kommunens förvaltningar och föreningar. Externa kunder finns men då finns inget privat alternativ inom kommunen.

Elektronikdemonteringen, packning och pensionärsservice är sådana områden. Då de flesta medarbetarna i vår organisation är här på grund av att de är arbetslösa och med olika kompetens och bakgrund så har vi inte "yrkesmän" till de olika arbetsuppgifterna. Detta ligger till grund för vårt måtto "Det får gärna ta tid bara det blir bra

Certifierade

Interteklogga

AMV:s verksamhet är kvalititscertifierad enligt ISO 9001 samt miljöcertifierad enligt ISO 14001. Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: