Medarbetarfakta

Arboga kommun är Arbogas största arbetsgivare. Här kan du läsa lite mer om medarbetarna i Arboga kommun.

Antal medarbetare

Vid årsskiftet 2020/2021 hade Arboga kommun 939 tillsvidareanställda medarbetare.

Medelålder

Medelåldern för medarbetare i Arboga kommun är 47 år för kvinnor och 44 år för män.

Största förvaltningarna

Flest personer arbetar på socialförvaltningen och på barn- och utbildningsförvaltningen. Närmare 80 procent av kommunens samtliga medarbetare arbetar inom dessa förvaltningar.

Ledarskap

Arboga kommun har cirka 60 chefer.

Könsfördelning

Cirka 85 procent av alla tillsvidareanställda medarbetare i kommunen är kvinnor.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: