Hälsoaktiviteter

Att medarbetarna trivs och mår bra på jobbet är a och o för ett bra arbetsklimat. Därför satsar Arboga kommun på hälsofrämjande aktiviteter av olika slag. Aktiviteterna leds av kommunens hälsoutvecklare.

Exempelbild från MediaflowPro

Som medarbetare i Arboga kommun har du tillgång till:

 

En hälsotimma i veckan
Din hälsotimma kan du utnyttja till promenader, motionsaktiviteter, massage eller liknande. Hälsotimman tar du ut den tid i veckan som det passar dig och dina arbetsuppgifter. Det går även att byta ut hälsotimman mot en friskvårdspeng som kan användas för en friskvårdande aktivitet.

 

Hälsofrämjande aktiviteter
Kommunens hälsoutvecklare arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter. Förutom att arbeta med speciella insatser för arbetsgrupper anordnas varje år aktiviteter som är öppna för alla medarbetare. Exempel på aktiviteter kan vara hälsodagar, tobaksavvänjning, kurser i hälsa- och livsstilsfrågor, viktväktarkurser, pilates, stegtävlingar och liknande.

 

Hälsoinspiratörer
Varje förvaltning har egna hälsoinspiratörer. Idag finns cirka 90 hälsoinspiratörer i kommunen. Dessa är hälsoutvecklarens förlängda arm och har bland annat till uppgift att inspirera och motivera sina arbetskamrater till hälsa och välmående, bland annat genom utnyttjande av hälsotimmen.

 

Fri frukt, kaffe och te
Arboga kommun bjuder sina medarbetare på frukt, kaffe och te.

 

Fritidsklubb
Arboga kommun har en aktiv fritidsklubb. Alla medarbetare har möjlighet att lösa medlemsskap i fritidsklubben till en kostnad av 10 kronor i månaden. Fritidsklubben anordnar bland annat resor, utflykter, olika tillställningar och motionsaktiviteter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: