Leader Mälardalen 2014-2020

Tillsammans kan vi utveckla området där vi bor och göra det till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vill ni vara med? Har ni en idé? Då är Leader något för er!

Leader är en metod för lokal utveckling genom samverkan. Metoden bygger på trepartnerskap - ideell, privat och offentlig sektor i samarbete. Den kännetecknas också av lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling. Projekt inom Leader finansieras med EU-pengar, svenska statliga pengar och lokala och/eller regionala offentliga pengar.

 

I Leaderperioden 2014-2020 utgör södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, hela Arboga, Köpings och Hallstahammars kommuner, landsbygden i Västerås och Enköpings kommuner, samt hela Håbo och Upplands-Bro kommuner ett nytt Leaderområde, Leader Mälardalen.

Den ideella föreningen Leader Mälardalen ska driva Leaderarbetet i området. I föreningens styrelse, LAG (Local Action Group), som beslutar om projektpengar till Leaderprojekt, finns representanter från ideell, privat och offentlig sektor från områdets åtta kommuner. En strategi för lokal utveckling har tagits fram, där det framgår hur Leader Mälardalen ska bidra till att skapa utveckling i området.

 

I strategin finns fyra insatsområden som Leader Mälardalen arbetar med:

• social inkludering

• lokal utveckling

• företagande och innovation

• klimat, energi och miljö

 

Leader Mälardalens budget är ca 48 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt i området fram till och med år 2020. Pengarna kommer från Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och från kommunerna i området.

Leader Mälardalen kan nu ta emot projektansökningar och LAG kan fatta beslut om Leaderprojekt.

 

Om ni har en projektidé får ni gärna ta kontakt med någon av Leader Mälardalens verksamhetsledare, så kan vi diskutera hur den kan passa inom Leader.

Mia Lundqvist, mia@leadermalardalen.se

Länk till Leader Mälardalens Hemsida

 

Leader Västra Mälardalen 2007-2013

Arboga kommun ingick i Leaderområdet Västra Mälardalen tillsammans med Köpings kommun, Södra Fellingsbro (del av Lindesbergs kommun) och Glanshammar (del av Örebro). Denna period är nu avslutad. Här finns exempel på projekt som genomfördes under förra perioden i broschyr och i film.

Film Leader Västra Mälardalen 2007-2013

Leader Västra Mälardalen 2007-2013 broschyr Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: