Sammanfattning

Arbogas historia och miljö och den inspiration som de ger för ett stort, engagerat och kreativt kultur- och föreningsliv är kärnan i varumärket.

Många kreativa personer hämtar sin inspiration i Arboga. Hela stadskärnan är rent fysiskt en plats för inspiration, men även i landskapet runtomkring hittar man många inspirerande miljöer.


I Arboga finns det även mental plats, det vill säga tid/utrymme, för inspiration.


Kreativitet – Tid – Gemenskap är viktiga ledord som präglar varumärket.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: