Kommunvapen

Korta riktlinjer för användande av kommun-vapen


  • Företag och föreningar som vill använda kommunvapnet behöver tillstånd från Kommunstyrelsen.
  • I de fall tillstånd beviljas skall Arbogas kommunvapen användas utan kröning.
  • Kommunvapnet får ej ändras.
  • Beskriv användning och bifoga skiss. Ansökan skickas till: Arboga kommun, Box 45, 732 21 Arboga, eller via e-post till: arboga.kommun@arboga.se

Om Arbogas kommunvapen

Den heraldiska beskrivningen av Arbogas kommunvapen lyder som följer:


"I fält av silver en svart örn med näbb, tunga och fötter röda samt vardera vingknogen belagd med sexuddig stjärna av guld".


Arbogas vapen har sitt ursprung i ett medeltida sigill från 1330. Redan från början förde sigillet en örn, men stjärnorna lades till senare för att särskilja det från andra liknande sigill.


Vapnet fastställdes av Kungl Maj:t så sent som 1969 som stadsvapen och registrerades för den nya kommunen år 1974 i PRV enligt de nya reglerna. Bilden går dock ytterst tillbaka på ett medeltida sigill, som innehöll en örn belagd med tre kulor, två stjärnor och ett "A". Tillbehör föll bort med tiden och endast örnen blev kvar. För att särskilja vapnet från andra med örnar lades de två stjärnorna på örnens vingknogar inför fastställelsen.

Riktlinjer för användning av Arbogas kommunvapen


Kommunen äger sitt vapen och följaktligen är det fritt för den att använda detta i obegränsad utsträckning. Kommunvapen används emellertid inte endast för att symbolisera kommunen som en myndighet, utan även av andra för att symbolisera kommunens geografiska område – vid nyhetsrapportering, evenemang, på souvenirer och vykort, bildekaler och som privat dekoration. I dessa sammanhang är kommunvapnet fritt för användning.


Tillstånd för privatpersoner

Kommunen ska inte ge tillstånd eftersom det inte behövs. Användaren behöver inte ens fråga om lov. Exempelvis får en privatperson hissa upp en kommunflagga på sin flaggstång. Han riskerar dock att fastigheten av andra blir betraktad som kommunens.
Det må betraktas som enbart positivt att en invånare vill ge uttryck för sin kommuntillhörighet genom att använda sig av kommunvapnet – bara det görs på rätt sätt. Fråga gärna kommunens marknadsföringsansvarige om råd.


Tillstånd för näringsidkare och föreningar

Om näringsidkare eller föreningar vill använda kommunens vapen som en del av sin logotyp eller varumärke, ska tillstånd inhämtas hos kommunen. Vid tillståndsgivning bör kommunen framhålla att näringsidkaren icke får ensamrätt till själva vapnet – detta för att garantera att även andra får utnyttja denna möjlighet samt att kommunen undantar användning av en eventuell murkrona.


Kontaktinformation till Arbogas marknadsföringsansvarige
Mattias Karlsson

Telefon: 073 765 74 75

E-post: mattias.karlsson@arboga.se

Allmän information om kommunvapen

Texterna nedan är hämtade från Riksarkivets webbplats.


Vapnens bruk

Vapnet kan användas överallt där kommunen vill bli igenkänd och som sammanhållande, enhetlig symbol för kommunens samtliga verksamheter samt även på brevpapper, i annonser och poststämplar, på byggnader, fordon, trafikskyltar och i mer högtidliga sammanhang på diplom och vigselbevis. Det är praktiskt att ha även en förenklad variant av vapnet för användning på besvärliga underlag och i litet format.


Murkronan

I några kommuner, som tidigare varit städer, brukar man ofta kröna vapnet med en så kallad murkrona – en stiliserad stadsmur, vanligen med fem hängtorn. Murkronan är ett på 1700-talet tillkommet tillbehör till vapnet, som numera inte tas med på den registrerade prototypen. Landskommuner har aldrig använt den och deras nutida efterträdare brukar avrådas från att ta upp bruket. I den mån kommunen låter vapnet användas av näringsidkare bör inte dessa ha med kronan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: