Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott

Här finns protokoll från Fritids- och kluturnämndens bidragsutskotts sammanträden.

Önskar du ta del av tidigare protokoll är du välkommen att kontakta Arboga kommun på telefon 0589-870 00.

År 2022
År 2021
År 2020
År 2019
År 2018

Kallelser och handlingar

Vill du även ha handlingarna är du välkommen att kontakta Arboga kommun på telefon 0589-870 00.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: