Förebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet i Arboga har slagits ihop till ett nytt råd - Förebyggande rådet.

Rådets syfte

Syftet med Förebyggande rådet är att föreslå och stödja samarbeten och aktiviteter som förebygger brott, ökar hälsan och förbättrar tryggheten för dem som bor och vistas i Arboga kommun. Rådet är också ett forum för utbyte av kunskaper och information.

Rådet består av tre ledamöter ur kommunstyrelsen, kommunchef, samordnare samt representanter för berörda kommunala förvaltningar. Dessutom är polisen och företrädare för Arboga i Centrum och Företagarna i Arboga med i rådet. Ordförande är Jonna Lindman.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: