Anhörigråd

Anhörigrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan frivilligorganisationer med verksamhet mot anhörigfrågor, Svenska kyrkan och socialnämnden. De frågor som tas upp är planering och insatser gällande anhörigstöd.

 

Anhörigrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan frivilligorganisationer med verksamhet mot anhörigfrågor, Svenska kyrkan och socialnämnden. De frågor som tas upp är planering och insatser gällande anhörigstöd.    

Kommunen representeras av två ledamöter och ersättare från socialnämnden. Frivilligorganisationerna med verksamhet mot anhörigfrågor och Svenska kyrkan utser två ledamöter var, med personliga ersättare.

Rådets sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Om det är någon särskild fråga som behöver diskuteras eller om viktig information behöver delges rådet mellan sammanträdena kan ett extra sammanträde sättas in.

 

Läs protokoll från Anhörigrådets sammanträden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: