Valnämnden

Valnämnden svarar för organisation och genomförande av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och genomför eventuella extraval och folkomröstningar.

Ledamöter


Ordförande

Christina Johansson (M)


Vice ordförande
Dan Avdic Karlsson (V)

Andre vice ordförande
Kjell Persson (S)


Marianne Samuelsson (L)
Ove Janse (S)

Ersättare

Hans Ivarsson (C)
Kjell Wendin (KD)
Sune Gustavsson (OPA)
Göran Harring (S)
Kersin Rosenkvist (S)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: