Bidragsutskottet

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott ansvarar för föreningsfrågor, studieförbundsverksamhet samt verksamhetsstöd.   

Ledamöter

Ordförande

Marianne Samuelsson (L)
Telefon: 073-765 70 51
E-post:

marianne.samuelsson@arboga.se

Stefan Hjalmarsson (OPA)

Vakant (S)

Ersättare

Mikael Söderlund (M)

Vakant ()

Stefan Carlsson (S)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: