Förbundsdirektion VMMF (miljö och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Sammanträdesdatum för VMMF

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion sammanträder på följande datum under innevarande år. Mötena förläggs till förbundskontoret i Arboga och börjar klockan 14:00. De är vanligen ej öppna för allmänheten, undantag annonseras i dagspressen.

Protokoll publiceras på hemsidan efter justering (ca 1-2 veckor efter mötet). Se Västra Mälardalens Myndighetsförbunds protokoll.

Sammanträdesplan 2023

25 januari

22 februari

29 mars

26 april

24 maj

21 juni

30 augusti

27 september

25 oktober

22 november

13 december

Ledamöter i förbundsdirektionen

Ledamöter

Ordförande/vice ordförande

Linda Söder-Jonsson (S), Kungsör

Telefon: 073-662 94 62

E-post: linda.soder-jonsson@kungsor.se

 

Ordförande/vice ordförande

Marianne Samuelsson (L), Arboga

Telefon: 070-428 70 04
E-post: marianne.samuelsson@arboga.se

 

Hans Ivarsson (C), Arboga

Anna-Lena Rehnman (S), Arboga

Kerstin Rosenkvist (S), Arboga

Mattias Söderlund (V), Kungsör

Bo Granudd (M), Kungsör

Anita Roots (SD), Kungsör

Ersättare

Vakant (SD), Arboga

Vakant (KD), Arboga

Lena Viborg (S), Arboga

Peter Weiderud (S), Arboga

Dan Stigenberg (S), Kungsör

Elisabeth Kjellin (S), Kungsör

Marita Björkqvist (M), Kungsör

Sussanne Söderström (SD), Kungsör

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).


Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dokumentarkiv

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxor och avgifter


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: