Nämnder

De kommunala nämnderna tillsätts av kommunfullmäktige och ansvarar för sina respektive fackområden inom kommunen. Nämndens ansvar finns reglerad i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om.

Sammanträden

Nämndernas sammanträden är inte offentliga. Som medborgare kan du ta del av nämndernas beslut i de protokoll som upprättas efter varje sammanträde. Du har också alltid möjlighet att ta direktkontakt med ledamöterna i nämnden.

Nämnder i Arboga

I Arboga kommun finns fyra nämnder; barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden, socialnämnden och valnämnden.


Arboga, Köping, Kungsör, Hallstahammar och Surahammars kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd. Miljö- och byggfrågor hanteras i Västra Mälardalens Myndighetsförbund som styrs av en direktion med ledamöter från Arboga och Kungsör.

Kontakt med nämnderna

På webbsidorna om respektive nämnd kan du läsa om vem som är ledamot i nämnden och hur du kan kontakta ledamöterna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: