Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av sju ledamöter och sju ersättare.

Ledamöter:

Jonna Lindman (M) 
Håkan Tomasson (M)
Dan Avdic Karlsson (V)
Richard Fallqvist (L)
Andreas Silversten (S)

Sara Axelsson (S)

Martin Nyqvist (SD)

Ersättare

Vakant (KD)
Kevin Söderlund (M)
Carl-Erik Almskoug (OPA)
Marianne Samuelsson (L)
Kerstin Rosenkvist (S)

Bo Molander (S)

Tony Pehrsson (SD)

Presidium

Jonna Lindman (M) ordförande
Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande
Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande


Ersättare kallas endast in när ordinarie ledamot inte kan delta vid utskottets sammanträden under en längre tidsperiod.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: