Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen och är kommunens ledande nämnd.

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi och leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen i Arboga har 13 ledamöter och sju ersättare.

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar under 2023:

10 januari, 21 februari, 28 mars, 16 maj, 20 juni, 26 september och 7 november.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ordförande

Jonna Lindman (M)
Telefon: 0589-870 49
Telefon: 073-765 70 01
E-post: jonna.lindman@arboga.se

Bild på Jonna Lindman

Vice ordförande

Håkan Tomasson (M)
Telefon: 073- 765 70 04
E-post: hakan.tomasson@arboga.se

Bild på Marianne Samuelsson.

Andre vice ordförande

Andreas Silversten (S)
Telefon: 073-662 03 61
E-post: andreas.silversten@arboga.se

Bild på Andreas Silversten.

Martin Nyqvist (SD)
E-post: martin.nyqvist@arboga.se

Bild på Jonna Lindman.

Tony Pehrsson (SD)
E-post: tony.pehrsson@arboga.se

Bild på Tony Pehrsson.

Marianne Samuelsson (L)
E-post: marianne.samuelsson@arboga.se

Eddy Nzeyimana (KD)
E-post: eddy.nzeyimana@arboga.se

Hans Ivarsson (C)
E-post: hans.ivarsson@arboga.se

Sara Axelsson (S)

E-post: sara.axelssongustafsson@arboga.se

Bild på Carl-Erik Almskoug.

Bo Molander (S)
E-post: bo.molander@arboga.se

Lena Viborg (S)
E-post: lena.viborg@arboga.se

Manuel Huerta (V)
E-post: manuel.huerta@arboga.se

Carina Björndahl (MP)
E-post: carina.bjorndahl2@arboga.se

Ersättare

Christina Johansson (M)
E-post: christina.johansson@arboga.se


Stefan Gunnarsson (SD)

E-post: stefan.gunnarsson@arboga.se


Richard Fallqvist (L)
E-post: richard.fallqvist@arboga.se


Rahaf Ramdo (KD)
E-post: rahaf.ramdo2@arboga.se


Åsa Göransson (S)
E-post: asa.goransson@arboga.se


Kerstin Rosenkvist (S)

E-post: kerstin.rosenkvist@arboga.se


Eva Aldén Luthman (V)

E-post: eva.aldenluthman@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: