Gruppledare i kommunfullmäktige

Varje politiskt parti som är representerat i kommunfullmäktige har utsett minst en och högst två gruppledare.


Gruppledare i kommunfullmäktige

Parti

Namn

E-post

M

Håkan Tomasson

hakan.tomasson@arboga.se

C

Hans Ivarsson

hans.ivarsson@arboga.se

C

Marie-Louise Söderström  

marie-louise.soderstrom@arboga.se

L

Marianne Samuelsson

marianne.samuelsson@arboga.se

S

Sara Axelsson Gustafsson

sara.axelssongustafsson@arboga.se

S

Karin Cladin

 karin.cladin@arboga.se

MP

Anders Frants

anders.frants@arboga.se  

KD

Vakant

vakant@arboga.se

V

Dan Avdic Karlsson

dan.karlsson@arboga.se

V

Inga-Lill Frössman

inga-lill.frossman@arboga.se

SD

Tony Pehrsson

tony.pehrsson@arboga.se

SD

Martin Nyqvist

martin.nyqvist@arboga.se

OPA

Carl-Erik Almskoug

carl-erik.almskoug@arboga.se

OPA  

Sune Gustavsson

sune.gustavsson@arboga.se
    

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: