Gruppledare i kommunfullmäktige

Varje politiskt parti som är representerat i kommunfullmäktige har utsett minst en och högst två gruppledare.


Gruppledare i kommunfullmäktige

Parti

Namn

E-post

M

Håkan Tomasson

hakan.tomasson@arboga.se

C

Hans Ivarsson

hans.ivarsson@arboga.se

C

Marie-Louise Söderström  

marie-louise.soderstrom@arboga.se

L

Marianne Samuelsson

marianne.samuelsson@arboga.se

S

Sara Axelsson Gustafsson

sara.axelssongustafsson@arboga.se

MP

Carina Björndahl

carina.bjorndahl2@arboga.se  

KD

Rahaf Ramdo

rahaf.ramdo2@arboga.se

V

Manuel Huerta

manuel.huerta@arboga.se

SD

Tony Pehrsson

tony.pehrsson@arboga.se

SD

Martin Nyqvist

martin.nyqvist@arboga.se

    

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: