Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I Arboga har kommunfullmäktige 31 ordinarie ledamöter och 22 ersättare

Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet som hålls vart fjärde år. De partier som fått flest röster i valet har därmed flest platser i kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta övergripande beslut om viktiga kommunala frågor. Exempel på sådana frågor är kommunens budget och övergripande mål. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur pengarna ska fördelas och vilka mål som ska nås under de närmaste åren.

Kommunfullmäktige sammanträder följande torsdagar under 2023:

26 januari, 9 mars, 20 april, 1 juni, 24 augusti, 12 oktober, 23 november.


Ordförande

Mats Öhgren (M)
E-post: mats.ohgren@arboga.se

1:e vice ordförande

Marie-Louise Söderström (C)
E-post: marie-louise.soderstrom@arboga.se

2:e vice ordförande

Karin Cladin (S)
E-post: karin.cladin@arboga.se

Moderaterna

Jonna Lindman

Mikael Söderlund
Håkan Tomasson

Kevin Söderlund

Gustav Isaksson

Mats Öhgren


Ersättare

Christina Johansson

Ann-Louise Fallqvist

Majd Khedr


Sverigedemokraterna

Martin Nyqvist

Tony Pehrsson
Stefan Gunnarsson

Lars Falck

Magnus Eriksson

Carina Viding


Ersättare

Ronald Winther

Stig Söderlund

Håkan Sandberg


Liberalerna

Richard Fallqvist

Ersättare

Marianne Samuelsson

Håkan Sandberg


Kristdemokraterna

Rahaf Ramdo

Ersättare

Eddy Nzeyimana

Vakant


Centerpartiet

Hans Ivarsson

Marie-Louise Söderström


Ersättare

Lars Löfgren
Ann-Sofi Ivarsson


Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Andreas Silversten
Sara Axelsson Gustafsson

Bo Molander

Lena Viborg

Per Olov Lindqvist

Kerstin Rosenkvist

Joakim Rönnberg

Helene Molander

Peter Weiderud

Åsa Göransson

Kjell Persson

Karin Cladin


Ersättare

Berit Lång
Kjell Cladin
Susanne Andersson

Lars Lindén

Anna-Lena Rehnman

Edison Henriquez


Vänsterpartiet

Manuel Huerta
Eva Aldén Luthman


Ersättare

Sylvia Bergström Sparv

Kicki Hedström


Miljöpartiet

Carina Björndahl


Ersättare

Elisabeth Erlandsson Kaufmann
Mikael von Melsted


Protokoll från kommunfullmäktige

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: