Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I Arboga har kommunfullmäktige 41 ordinarie ledamöter och 24 ersättare

Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet som hålls vart fjärde år. De partier som fått flest röster i valet har därmed flest platser i kommunfullmäktige.

 

Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta övergripande beslut om viktiga kommunala frågor. Exempel på sådana frågor är kommunens budget och övergripande mål. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur pengarna ska fördelas och vilka mål som ska nås under de närmaste åren.

Ordförande

Mats Öhgren (M)
E-post: mats.ohgren@arboga.se

Bild på Jonna Lindman.

Vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA)
E.post: carl-erik.almskoug@arboga.se

Bild på Jonna Lindman.

Andre vice ordförande

Karin Cladin (S)
E-post: karin.cladin@arboga.se

Bild på Jonna Lindman.

Moderaterna

Anders Röhfors
Jonna Lindman
Håkan Tomasson

Gustav Isaksson

Annelie Persson

Mats Öhgren

Mikael Söderlund

Harmen Rebel

Maritha Pettersson
Eva Dahlén


Ersättare

Arne Henriksson

Monika Bergman

Yvette Folin
Åsa Feldin
Peter Wahlström

Liberalerna

Anders Cargerman
Marianne Samuelsson
Richard Fallqvist


Ersättare

Ove Nyberg

Alexander Knutsson

Vänsterpartiet

Dan Avdic Karlsson
Inga-Lill Frössman


Ersättare

Rodrigo Melara

Manuel Huerta

Centerpartiet

Hans Ivarsson
Marie-Louise Söderström


Ersättare

Tomas Karlsson
Karl-Erik Magnusson

Kristdemokraterna

Vakant
Kjell Wendin


Ersättare

Britt Lundberg

Roland Magnusson

Miljöpartiet

Anders Frants


Ersättare

Karin Nilsson
Sven Nilsson

Omsorgspartiet i Arboga

Carl-Erik Almskoug


Ersättare

Sune Gustafsson
Stefan Hjalmarsson

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Andreas Silversten
Joakim Rönnberg
Sara Axelsson Gustafsson

Ola Eriksson

Vakant

Bo Molander

Kerstin Rosenkvist

Karin Cladin

Anna-Lena Rehnman

Kjell Persson

Karl-Bertil Eklund

Susanne Andersson

Kjell Cladin
Ove Janse


Ersättare

Helene Molander
Per Landén
Aleksandra Janse

Stefan Carlsson
Pia Östlund
Martina Fransson

Lars Lindén

Sverigedemokraterna

Tony Pehrsson
Martin Nyqvist

Stefan Gunnarsson

Tommy Andersson

Ulf Johansson

Lars Falck


Ersättare

Kan inte utses

Protokoll från kommunfullmäktige

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: