Kommunal- och samordningsförbund

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Västra Mälardalens Kommunalförbund består av Köping, Arboga, Kungsör och Surahammars kommuner. Förbundet startade sin verksamhet år 2004. I verksamheten ingår löneadministration, telefoni, IT, upphandling, fakturskanning, arkivfrågor, säkerhetssamordning, krisberedskap, bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd.


Arboga kommuns andel av kommunernas bidrag är 27 procent. Prestationsrelaterade tjänster, som telefoni och IT, faktureras utifrån utnyttjande.


Du kan läsa mer om Västra Mälardalens Kommunalförbund på förbundets webbplats.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Västra Mälardalens myndighetsförbund bildades i januari 2011 och består av miljö- och byggverksamheterna i Arboga och Kungsörs kommun.

 

Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, bygglovområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa områden.


Mer om förbundet, dess verksamhet och kontaktuppgifter.

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen består av arbetsförmedlingen, landstinget Västmanland, försäkringskassan, Arboga kommun, Köpings kommun och Kungsörs kommun. Arboga kommuns andel i förbundet är 7,5 procent.

 

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har en webbplats, där du kan läsa mer om förbundets verksamhet.

VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Inom denna region bor ca 330 000 människor och här finns ca 16 000 företag som genererar avfall.

 

Du kan läsa mer om VafabMiljö Kommunalförbund på förbundets webbplats.

Räddningstjänsten Mälardalen

Från och med den 1 januari 2021 är Arboga kommun medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen. Övriga medlemskommuner är Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping och Kungsör.


Du kan läsa mer om Räddningstjänsten Mälardalen på förbundets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: