Hel- eller delägda kommunala bolag

Här är de kommunala bolag som Arboga kommun är hel- eller delägare i.

Rådhuset i Arboga AB

Rådhuset i Arboga AB ombildades i mars 2021 till moderbolag för samtliga helägda bolag i Arboga kommun. Bolaget har fyra helägda dotterbolag, Arboga kommunalteknik AB, Arboga Vatten och Avlopp AB, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB.

Bolagsordning för Rådhuset i Arboga AB Pdf, 83.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arboga Vatten och Avlopp AB

Arboga Vatten och Avlopp (AVAAB) är ett helägt kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun producera och distribuera dricksvatten, omhänderta och rena avloppsvatten och dagvatten samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagsordning för Arboga Vatten och Avlopp AB Pdf, 97.1 kB.

Arboga Kommunalteknik AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvalta och bedriva drift av kommunens fastigheter, mark- och infrastruktur samt andra servicetjänster till kommunens verksamheter. Bolaget ansvarar också för utredning, projektering, projektledning, samhällsbyggnadsuppdrag och utförande av investerings- och exploateringsprojekt, och annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagsordning för Arboga Kommunalteknik AB Pdf, 107.9 kB.

Arbogabostäder AB

Arbogabostäder (ABO) är ett helägt kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader med huvudsakligen bostäder.

Bolagsordning för Arbogabostäder AB Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.

ABO:s webbplats

Kommunfastigheter i Arboga AB

Kommunfastigheter är ett helägt kommunalt bolag som har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader som huvudsakligen används för kommunens verksamheter.

Bolagsordning för Kommunfastigheter i Arboga AB Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Sturestadens Fastighets AB

Bolaget ägs till 50 procent av Arboga kommun och till 50 procent av Byggnadsfirman Lund AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter inom Arboga kommun för kommunikationsändamål och företagsetableringar.

Sturestadens Fastighets AB har tre helägda dotterbolag, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Norra Skogen Fastighets AB och Seniorbostäder i Arboga AB.


Bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB Pdf, 95.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Konsortialavtal för Sturestadens Fastighets AB Pdf, 237.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sturestadens Fastighets AB:s webbplats

Övriga bolag

Arboga kommun har ägarintressen i Mälarenergi Elnät AB med 10,2 procent och Västmanlands Lokaltrafik AB (VL) med 2,73 procent. Kommunen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Mälarenergi:s webbplats

Västmanlands Lokaltrafik AB:s webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: