Förvaltningar

Tjänstemannaorganisationen i Arboga består av fyra förvaltningar. Förvaltningarna sköter den dagliga verksamheten, förbereder ärenden till nämnder och styrelser samt genomför politiska beslut.

Högste tjänsteman är kommundirektören. Tillsammans med förvaltningscheferna samordnar kommundirektören den kommunala verksamheten.


Här kan du läsa mer om Arboga kommuns fyra olika förvaltningar:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: