Avgifter och taxor

Samlingslokaler och anläggningar

Miljötaxa, bygglovtaxa med mera

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxor: 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: