Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisning och delårsrapport är viktiga delar för uppföljning och analys av budgeten. Genom att ta reda på vad medborgarna i Arboga kommun får för pengarna och fråga varför det blev på ena eller andra sättet, skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Årsredovisningen är mycket viktig i budgetarbetet, här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Snabba fakta

  • Kommunens ekonomiskt resultat 2021: 29,9 mkr
  • Nämndernas ekonomiska resultat 2021: 17 mkr
  • Nämndernas nettoinvesteringar 2021: 50 mkr
  • Antal invånare 31 december 2021: 14 100 personer
  • Anställda i kommunen 31 december 2021:948 tillsvidareanställda

Vill du läsa äldre årsredovisningar och delårsrapporter? Välkommen att kontakta ekonomikontoret på ekonomikontoret@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: