Ekonomi och budget

Kommunens inkomster består av tre delar: kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten är den största posten och utgör ungefär 60 procent av kommunens intäkter. För en invånare i Arboga kommun går 22,41 kronor per intjänad hundralapp till kommunalskatten.

Vill du veta mer?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: