Allmänhetens frågestund

Vid varje sammanträde i kommunfullmäktige finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor. Sammanträdena inleds alltid med allmänhetens frågestund som varar i cirka 15 minuter.

Frågorna måste vara skriftliga och ska ha lämnats in till kansliet två dagar innan sammanträdet. Den som ställt frågan måste närvara på sammanträdet. 

 

Kommunfullmäktige i Arboga sammanträder i regel sju gånger per år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: