Allmänna val

Val till riksdag, kommun-, och regionfullmäktige genomförs vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år.

Europaparlamentsval

I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren. Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ger fakta och information om valet, eu.riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du bland annat läsa om Vad EU och Europaparlamentet är, om EU:s organisation och hur beslut fattas inom EU.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet som ansvarar centralt för genomförandet av val i Sverige. På Valmyndighetens webbplats www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val, statistik och frågeforum. Det finns även information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk.

Kommunens ansvar

Valnämnden i varje kommun ansvarar för valets genomförande lokalt. Kommunen ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler att rösta i och utser även personer, så kallade röstmottagare, som jobbar under förtidsröstningen och under valdagen.

Valet på olika språk

På valmyndighetens hemsida kan du få information om valet på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns även information skriven på lättläst svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på teckenspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: