Säkert dricksvatten

Arboga vattenverk arbetar kontinuerligt för att säkra att det dricksvatten som levereras till hushållen ska hålla en hög kvalitet. Vi gör det för att säkerställa att dricksvattnet inte innehåller parasiter eller andra bakterier.

Två barriärer mot bland annat parasiter

Arboga Vattenverk har två bra barriärer som är effektiva mot parasiter i ytvattnet. Dessa barriärer är kemisk fällning (dynasandfilter) samt långsamfilter. Vid den kemiska fällningen tas partiklar bort ur vattnet med hjälp av en fällningskemikalie.

Genom att reducera partikelhalten minskar också förekomsten av eventuella parasiter eftersom parasiterna i hög grad sitter fast på partiklarna. I långsamfilter pågår biologisk aktivitet i det översta sandskiktet vilket bryter ner parasiterna.

Klorering mot bakterier

Klorering är den tredje barriären innan dricksvattnet når konsumenten. Klorering har inte visat sig ge någon effekt på de parasiter som lever i ytvattnet. Däremot tar kloreringen bort många andra bakterier.

Vattenskyddsområde för Hjälmaren

Arboga försörjs med dricksvatten från Hjälmaren. Råvattnet hämtas i den del av Hjälmaren som kallas Storhjälmaren och därifrån pumpas det till Arbogas vattenverk där det renas innan distribution till användare i Arboga, Medåker och Valskog i Kungsörs kommun.

Arboga kommun har arbetat fram ett förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Hjälmaren.

Arbetet med Vattenskyddsområde Hjälmaren pågår. Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: