Hur mår vattnet i Arboga?

Nästan alla vattendrag och sjöar i Arboga är drabbade av övergödning. Övergödning leder till bland annat algblomning och syrefattiga vatten, vilken i sin tur kan leda till badförbud, fiskdöd och minskad biologisk mångfald.

Arbogaån vid Reutersberg. Foto Charlotte Ahlgren, VMMF

Övergödningen beror på att vi människor tillför mer näringsämnen än vattnet mår bra av. I Sveriges inland är det framförallt näringsämnet fosfor som bidrar till övergödningen, men kväve bidrar även det. I de flesta vatten i Arboga har enskilda avlopp en betydande påverkan på tillförseln av näringsämnen. Jordbruket spelar också en stor roll.


I Arboga finns några viktiga grundvattenförekomster som ingår i vattenskyddsområden. De är skyddade för att de är viktiga dricksvattentäkter. Detta innebär att särskilda regler gäller för verksamheter och enskilda avlopp inom området. Vattenskyddsområdena som finns i Arboga är Lungeråsen Götlunda, Åsbo Lunger, och Frösshammarsön. Ett vattenskyddsområde för Hjälmaren håller på att tas fram.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: