Anslut till kommunalt VA

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Ladda ner blanketten för servisanmälan, fyll i och skicka in.

Så här ansluter du din fastighet

1. Skicka in en servisanmälan

Du hittar blanketten för servisanmälan i kommunens blankettdatabas.

 

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en servisanmälan. Om du bygger till en fastighet inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska du också anmäla det till VA-enheten eftersom du då kanske måste betala en tillkommande anslutningsavgift.

Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkt.

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet/avloppet ska vara inkopplat.

2. Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger din servisbeställning och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Det gäller om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

3. Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver.

Aktuella avgifter hittar du i kommunens taxa för vatten och avlopp.

4. Koppla in vatten och installera vattenmätare

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalt anslutningsavgiften.

Arboga kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Kontakta oss för installation av mätare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: