Exempelbild från MediaflowPro

Pågående program och detaljplaner

Välkommen att lämna synpunkter på våra aktuella planärenden.

Här informerar vi om planer som är ute för samråd eller utställning.

Samråd och utställning är olika skeden i planprocessen som ska förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan för de som är intresserade.


Alla som har ett väsentligt intresse av planförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas.

Syrenen
Ärlan 12 med flera

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: