Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Om behovet av precisering är mindre kan områdesbestämmelser användas istället.

Detaljplaner
Detaljplaneöversikt
Planprocessen
Områdesbestämmelser
Planbesked och plantaxa

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: