Kommunens planarbete

Är du nyfiken på vilka bestämmelser som gäller där du bor eller vilka intentioner kommunen har för den fysiska miljön i ditt närområde? Här kan du läsa om kommunens översiktsplan och ta del av detaljplaner.

Kommunens planarbete och fysiska planering handlar om att avgöra hur mark- och vattenområden ska användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. Det är plan- och bygglagen, PBL, som styr kommunens fysiska planering.

Översiktsplanen omfattar hela kommunen

I kommunens översiktsplan anges huvuddragen för kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen ska täcka hela kommunen och är vägledande vid detaljplanering och bygglov. Läs om Arboga kommuns översiktsplan.

Detaljplaner omfattar ett eller fler kvarter

Detaljplaner upprättas i allmänhet inför nybyggnation och kan omfatta alltifrån ett till flera kvarter. Här regleras mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. Detaljplanen är bindande och ger byggrätt.


Ta del av kommunens detaljplaner i Detaljplaneöversikten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: