Miljötips

Här finns samlat några tips på hur du kan vara miljövänlig i vardagen. I foldern Klimatklok på jobbet finns ett antal klimatkloka tips på hur alla kan bidra till att minska energianvändningen på sin arbetsplats.

Illustration till Klimatklok på jobbet. Teckning av Anders Jägbring.

Klimatklok på jobbet, PDF

Foldern är framtagen för att ge tips till anställda i Arboga kommun, men tipsen är ganska generella och kan kanske passa även ditt företag eller din organisation?


Klicka på bilden för att öppna foldern (PDF).

Miljövänliga tips

 • Handla miljömärkta produkter. Några miljömärkningar är Svanen, KRAV, EU-blomman och Bra Miljöval.
 • Köp gärna närproducerade livsmedel – det innebär minskade transporter och utsläpp. Det kan dock motverkas om produkterna odlats i växthus.
 • Vid matlagning ska kastrullen vara lika stor som plattan för minsta värmeförlust. Koka upp med lock på kastrullen och utnyttja eftervärmen när det går (stäng av spisen innan äggen har kokat färdigt – de blir genomkokta på samma tid, ändå).
 • Håll dig till ett litet antal kemiska produkter, exempelvis för rengöring, och undvik att överdosera. Undvik tvätt- och diskmedel som innehåller klor eller fosfater.
 • Häll inte ut kemikalier i avloppet och släng inget annat än toalettpapper i toastolen. Fasta föremål kan orsaka stopp i rör och pumpar medan kemikalierna kan försämra effekten i reningsverket. Ha en papperskorg i badrummet för bomullstops, hår och annat skräp.
 • Undvik antibakteriella produkter om inte en läkare rekommenderat användningen. Produkterna läcker kemikalier som kan vara skadliga för både dig och naturen och de kan dessutom öka problemet med resistenta mikroorganismer. Antibakteriella kemikalier slår ut de bakterier som behövs för att rena avloppsvatten i reningsverket.
 • Se till att uttjänta produkter och förpackningar hamnar rätt när de slängs. Kemikalierester, exempelvis färg, lösningsmedel eller motorolja, ska lämnas på miljöstation, pappers- och plastförpackningar ska till återvinningsstation. Medicinrester lämnas tillbaka till apoteket.
 • Om du har eget avlopp ska slamtömning göras regelbundet. Det är VafabMiljö som har ansvaret för tömning av hushållens slamavskiljare och slutna avloppstankar i Köping, Arboga och Kungsör. Kundtjänst på VafabMiljö sköter beställning, administration och fakturering av slamtömning.
 • Välj alkylatbensin till tvåtaktsmotorer i båt, gräsklippare eller motorsåg. Alkylatbensin utgör en mindre risk för både miljö och hälsa än vanlig bensin.
 • Använd cykel eller gå om du bara ska en kort sträcka. Bilen förorenar mer innan den har hunnit bli varm. När du ändå behöver bilen, se till att ha tillräckligt lufttryck i däcken och välj PAH-fria däck.
 • Kör miljövänligt – Eco-driving har visat sig spara tid och drivmedel (och därmed pengar), det sliter mindre på fordonet och du minskar dina utsläpp.
 • Spara el genom att stänga av hushållsapparater när de inte används. Dra ut sladden på exempelvis mobilladdare och annat som annars står på standby.
 • Du hittar fler tips på hur man sparar energi under Energi- och klimatrådgivning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: