Valborgsmässoeldar och liknande

Vill du anordna en valborgsmässoeld eller liknande eld är du som anordnare alltid ansvarig för elden. Här finns information om vilka regler som gäller vid eldning utomhus och vad du bör tänka på.

I Arbogas stadskärna är det aldrig tillåtet att elda. I övriga tätorten Arboga är eldning endast tillåtet på Valborgsmässoafton den 30 april, om det kan ske utan olägenheter för närboende. Inom övriga kommunen, det vill säga landsbygden, får eldning ske året runt.

Valborgsmässoeld eller andra eldar får inte tändas vid förhöjd brandrisk, brandriskvärde 4 eller 5, när eldningsförbud meddelats av Räddningstjänsten eller vid stark blåst.

Sök tillstånd hos polisen vid offentligt arrangemang

Om du har ett offentligt arrangemang krävs att du har ett tillstånd från polismyndigheten. Rådgör med polisen på telefon 114 14 om tillstånd krävs för din eld.

Som ansvarig för elden ska du också följa kommunens renhållningsordning för eldning.

Viktigt att tänka på gällande eldens placering, storlek och innehåll

 • Platsen för elden ska vara lämplig så det inte finns risk för brandspridning till närliggande byggnader, tät vegetation, telefonledningar, kraftledningar eller liknande. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Ett område på fem meter runt bålet ska vara fritt från vegetation eller liknande. Vid behov ska platsen även vattenbegjutas.
 • Bålet får inte vara för stort. Det får vara maximalt åtta meter i diameter och fyra meter högt.
 • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

Elda med trä och papper

Bålet ska innehålla:

 • Rena fibrösa material som trä och papper.

För att undvika kraftig rökutveckling ska du inte elda:

 • Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande.

Du får inte elda sådant som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling:

 • Plast.
 • Gummi.
 • Hushållsavfall.
 • Impregnerat trä eller målat virke.
 • Sopor och annat osorterat skräp.

Sök igenom högen du ska elda

Försäkra dig om att inga djur bosatt sig i högen du ska elda. Ett bra sätt är att dagen innan, eller samma dag, flytta det blivande bålet någon meter eller söka igenom högen av det du ska elda. Ta hjälp av dina grannar, familj eller vänner och leta igenom högenså att ingen oskyldig varelse blir dödad i lågorna.

Elden ska bevakas tills den är helt släckt

Ansvarig eller av ansvarig utsedd person ska vara kvar på platsen tills elden har brunnit ut eller är släckt helt och hållet. Vid behov ska särskild bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.

Det ska finnas släckningsutrustning på plats

Släckutrustning ska finnas i tillräcklig omfattning och tillgänglig på eldningsplatsen. Lämplig utrustning är en ansluten vattenfylld trädgårdsslang eller liknande, som når bålet och närmsta omgivning. Det kan också vara en vattentunna med hinkar, handbrandsläckare eller en kombination av ovanstående utrustning. Fuktade granruskor eller krattor är lämpliga att släcka mindre uppkomna bränder med i anslutning till bålet.

Besökare ska inte kunna komma nära elden

Ansvarig för elden ska se till att åtgärder vidtas för att förhindra att besökare kommer för nära elden.

Det ska finnas möjlighet att larma räddningstjänsten

Möjligheter att larma räddningstjänsten ska finnas tillgängligt och lättåtkomligt från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.

Råd och tips om eldning

Vid frågor om eldning är du välkommen att kontakta Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

Tips och råd om hur du eldar säker utomhus finns på DinSäkerhet.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: