Brandskydd, sotning

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i Arboga kommun. Nedan hittar du information om direktionen, tillsyn och hur du ansöker om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Tillsyn

Det är Räddningstjänsten Mälardalen som utövar tillsyn över brandskyddet i Arboga kommun. Ansvaret för brandskyddet ligger enligt Lagen om skydd mot olyckor på nyttjanderättshavare eller fastighetsägaren men RTMD som tillsynsmyndighet kontrollerar hur dessa parter efterlever lagen.

Vad gäller för sotning i Arboga?

I Arboga är det Sot & Ventilationstjänst AB som du ska kontakta för ärenden gällande sotning.


E-post: info@sotarn.se

Telefon: 0589-10400

Brandfarliga och explosiva varor

För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Det är Räddningstjänsten Mälardalen som ger tillstånd och utövar tillsyn i frågor som berör detta område inom Arboga kommun.

Direktionen

Information om direktionen, ordinarie ledamöter och kommuner finns på RTMD:s hemsida: www.mbrf.se (som så småningom ska bytas till rtmd.se)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: