Blåljuslogga

Geoarkiv

När du ska bygga hus behöver du veta vad marken består av, information från en så kallad geoteknisk undersökning. I vårt geoarkiv finns information om äldre geotekniska undersökningar

I kommunens digitala geoarkiv finns uppgifter om jorden och bergets geotekniska egenskaper. Denna information kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av bygg- och anläggningsarbeten. Arkivet innehåller samlad information om de geotekniska undersökningar som är utförda inom Arboga kommuns geografiska område i form av inscannade dokument.

Kommuen tar ej ansvar för riktigheten i de uppgifter som finns i arkivet.

Material som erhålls från geoarkivet kan vara skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Framställning av exemplar av materialet och tillgängliggörande av detta för allmänheten kan i sådana fall kräva upphovsmannens samtycke.


I denna lathund Pdf, 89.4 kB. finns information om hur man skall läsa kartan.


(Kartan är under uppbyggnad)


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: