Adresser, namnsättning, byggnads- och lägenhetsregister

Kommunen beslutar om namn på gator, vägar, kvarter och andra allmänna platser. Kommunen ansvarar också för att adressinformationen uppdateras i ett landsomfattande register.

Foto på gatuskylt Ahllöfsgatan
Namnsättning
Adresser
Byggnadsregister
Lägenhetsregister

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: