Undersköterska som vårdar demenssjuk

Specialistundersköterska
inom demens (distansutbildning)

Som specialistundersköterska inom demens kommer du ha kunskap om det normala åldrandet och demenssjukdomarna, kunna planera och utföra vården kring den demenssjuka, kunna utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för den demenssjuka samt kunna överföra den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande till förmån för alla omkring den demenssjuka.

Specialistundersköterska inom demens


Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom vård och omsorg i den privata och offentliga sektorn. Din yrkesroll blir specialistundersköterska inom demens.


Utbildningen är på halvfart under två år.


Kursort
Distans


Lärande i arbete
4 veckor


Start

2023-08-21


Ansökan öppnar 1 februari.
Ansök här: Yh-antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: