Prövning

Prövning gör du om du vill läsa in en kurs och få betyg eller om du vill höja ditt betyg i en kurs du redan har läst. På Högskolecentrum kan du göra prövning i de kurser som vi har undervisning i, inklusive SFI.


En prövning innebär att du läser in hela kursen på egen hand utifrån Skolverkets nationella kursplaner. Prövningen går till på olika sätt och kan ta olika lång tid beroende på kurs. Det kan ingå skriftliga och muntliga prov. I vissa ämnen ska du också göra inlämningsuppgifter som ska förberedas innan prövningstillfället.

Att tänka på inför en prövning


Tänk på att inläsning inför en prövning är lika omfattande som att läsa kursen i sin helhet då det är samma mål och betygskriterier du ska nå upp till. Du läser in kursen på egen hand och prövning ger inte rätt till studiemedel.

Rutin för prövning

  • Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill göra en prövning. Du kommer få en anmälningsblankett som du fyller i och skickar in till studie- och yrkesvägledaren. Du kan endast göra prövning i de kurser vi på Högskolecentrum har undervisning i klass i.
  • Efter antagning får du ett mail från skolan med information om din prövning. Du betalar in avgiften 500 kr/kurs till Arboga kommun enligt den information som följer med brevet. Observera att avgiften inte betalas tillbaka om du inte kommer till prövningen. Det är bara om skolan inte kan genomföra prövningen som du får avgiften tillbaka.
  • Elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 är avgiften 150 kronor. Detta gäller för ett prövningstillfälle per kurs.
  • Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri. För en avgiftsfri prövning betalar du en depositionsavgift på 200kr/kurs. Depositionen betalas tillbaka till dig efter avslutad prövning.
  • Efter prövning har läraren tre veckor på sig att rätta och sätta betyg. Betyget sätts enligt de kunskapskrav som gäller för den kurs du gjort prövning i.
  • Du behöver själv kontakta skolan för att få ut ditt betyg.

Kommande prövningstillfällen:

  • Våren 2023, vecka 11, 13-17 mars, sista anmälningsdag är 7 februari.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: