Mobbning

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

 

Varje skola har en grupp bland personalen som arbetar med mobbningsfrågor. De kan kallas trygghetsgrupp eller antimobbningsteam.

 

Du kan läsa mer om arbetet mot mobbning i varje skolas likabehandlingsplan, som finns under respektive skolas webbsida.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: