Skolpliktsbevakning

Anmälan och information till Barn- och utbildningsförvaltningen gällande oroande giltig/ogiltig frånvaro för elev (skollagen 7 kap 19a§) i Arboga Kommun.

 Blankett anmälan till huvudman frånvaro Pdf, 93.9 kB.


När en elev har betydande frånvaro och skolan (utifrån huvudmannens bedömning) har uttömt alla insatser så att det enda som i princip återstår för att eleven ska fullgöra skolplikten är att vårdnadshavarna föreläggs med vite för att fullgöra sina skyldigheter ansvarar utbildningsnämnden för dessa förelägganden. Av detta skäl krävs en skolpliktsanmälan till barn- och utbildningsförvaltningen.

Blankett Skolpliktsanmälan Pdf, 111.2 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: