Barn och elever i behov av särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Ansvaret för detta ligger på förskolechef eller rektor.

 

Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med pedagog/ lärare eller förskolechef/ rektor där ditt barn har plats.

 

Barn i förskoleåldern tillhör barnavårdscentralens hälsovård som förutom sköterskor och läkare även har psykolog. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: