Modersmål

Om en eller båda av elevernas vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk om eleven har grundläggande kunskaper i språket och önskar få sådan undervisning.

 

Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket. En förutsättning är att lärare med rätt kompetens finns att tillgå.

Gäller det samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever inte uppgår till fem.

I Arboga samordnas modersmålsundervisningen. Kontakta rektorn på skolan för mer information.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: