Livsmedelsverkets måltidsmodell

Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. Livsmedelsverket har tagit fram en modell som består av sex områden som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje.

God

För att maten ska hamna i magen behöver den vara tilltalande för både för munnen och ögonen. Att bekanta sig med nya livsmedel innebär en blandning av nyfikenhet och misstänksamhet. Preferenser kan ändras fram och tillbaka under uppväxttiden och de flesta barn har en naturlig skepsis mot nya maträtter, livsmedel och smaker. Men det är även under barndomen som vi har goda möjligheter att bredda och utveckla våra smakpreferenser.


”Barn tycker om det de känner igen och äter det de tycker om”


Barn tycker oftast bäst om den mat som de känner till sedan tidigare. Det är därför viktigt att barnen får bekanta sig med många olika livsmedel, det vill säga göra okända livsmedel kända. Vi eftersträvar att erbjuda både kända, välbekanta livsmedel och utmana barn och elever med nya livsmedel och råvaror som de kanske inte känner igen sedan tidigare.


Nyfiken på menyn? Matsedlarna hittar du här!


Det är riktlinjerna som avgör vilka livsmedel som ska serveras, men barnet/eleven som bestämmer hur mycket hon eller han vill äta av den mat som dukats fram. Chansen för att barnet/eleven ska tycka om maten ökar om man har trevligt tillsammans i en lugn miljö och kan prova med nyfikenhet och utan tvång.


Här kan du läsa riktlinjerna i sin helhet Pdf, 508.3 kB.

Näringsriktig

När det gäller mat är det lätt att stirra sig blind på enskilda näringsämnen och livsmedel, men eftersom allt hänger ihop är det viktigt att ha en helhetssyn.


Det finns inga stora skillnader mellan vad som är näringsriktig mat för barn/elever och vad som är det för vuxna. Däremot är matens näringsinnehåll särskilt viktigt för barn/elever eftersom de växer och utvecklas. Nyckelhålsmärkta livsmedel erbjuds och frukt/grönsaker erbjuds till alla måltider.

Säker

Hög kompetens ger säker mat. Att måltiden ska vara säker, omfattas av krav i lagstiftningen. Det innebär att vi genomför regelbunden kompetensutveckling för berörd personal som hanterar livsmedel. Det behövs särskilda rutiner för att säkerställa att barn med allergi och överkänslighet inte blir sjuka av maten. Av allergi- och hygien skäl får inte livsmedel/måltider tas med till förskolan/skolan, med undantag för frukt och bär.


Behov av specialkost? Här kan du läsa om hur du ansöker om specialkost i både förskolan och skolan.

Hållbar

Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön både negativt och positivt, genom medvetna val bidrar vi till en bättre miljö. Lyckligtvis är mat som är bra för miljön i de flesta fall också bra för hälsan.

Vi arbetar för att:

  • Öka andelen ekologiska livsmedel
  • Öka andelen svenska livsmedel
  • Välja MSC-märkt fisk.
  • Frukt- och grönsaker väljs efter säsong.
  • Öka andelen baljväxter.
  • Öka andelen vegetariska måltider.
  • Minska mängden kött- och charkprodukter.
  • Minska matsvinnet.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för hållbara måltider

Trivsam

Det innebär att vi strävar efter att skapa en restaurangliknande miljö i skolorna där våra gäster, vuxna/barn/elever, äter lustfyllt presenterad mat tillsammans i en god social gemenskap. Att satsa på bra måltider är att satsa på hela verksamheten. Bra måltider ger pigga barn/elever som orkar leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och bra stämning. I förskolan och grundskolan äter vuxna pedagogisk måltid tillsammans med barnen/eleverna, vilket ger personalen tillfälle att förmedla en positiv attityd till mat och måltider.

Integrerad

Barn behöver vuxna som förbild och stöd. Med integrerad menas att måltiden är en del av och kan tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i det pedagogiska arbetet.


På varje skolenhet finns matråd där elever ingår för att skapa inflytande över måltiderna och måltidsmiljön.


På varje förskola finns planerade möten där mat och måltider diskuteras och följs upp.


På Livsmedelsverkets webplats finns mer information om bra måltider i förskolan


På Livsmedelsverkets webplats finns mer information om bra måltider i skolan 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: