Kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Arbetet är avgörande för att varje elev ska kunna gå i en skola eller förskola där man utvecklas och känner sig trygg.


Skolornas och förskolornas huvudmän ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: