Regler för lån av instrument

  1. Låntagaren är skyldig att vårda instrumentet. Förvara instrumentet på ett säkert sätt i hemmet så att till exempel småbarn inte använder det. Skydda instrumentet från väta och annan skada vid transport.
  2. Instrumentet får inte lånas ut eller användas av någon annan än låntagaren.
  3. När eleven slutar ska instrumentet lämnas tillbaka. Instrument och tillbehör lämnas personligen tillbaka till Kulturskolan.
  4. Om låntagare förlorar eller förstör instrumentet är låntagaren skyldig att omgående anmäla det som hänt. Låntagaren är skyldig att ersätta instrumentet med hela värdet om det krävs. Om instrumentet skadas är låntagaren skyldig att ersätta kostnaden för reparation. Reparationen ska skötas av Kulturskolan eller enligt annan överenskommelse.
  5. Låntagaren ska anmäla varaktig adressändring snarast.
  6. Låntagare är skyldig att betala eventuell hyra för instrumentet. Kulturskolan informerar om vilket belopp som gäller. Beloppet betalas via faktura.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: