Anmälningsinformation

Alla barn och ungdomar som är skrivna i Arboga är välkomna att anmäla sig till Kulturskolan. Du kan gå här tills du lämnar gymnasiet. Ungdomar med funktionsvariationer har möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet tills det år de fyller 25. Dessa elever betalar vanlig terminsavgift och anmäler sig som övriga elever till vår verksamhet. Detta är en del i Arbogas samverkansprojekt Vägar framåt.

Anmälan

Antagning sker i den ordning som anmälningarna kommer in till Kulturskolan. Vi tar emot anmälningar under hela läsåret. Du står kvar i kön tills du blir erbjuden en plats. Du betalar en avgift per termin.

Avanmälan

Du kan också meddela expeditionen via telefon 0589-872 08 eller e-post kulturskolan@arboga.se.

Terminsavgifter

 • Terminsavgift betalas för hela terminen, även om eleven avbryter eller inte kan vara med på alla lektioner. Anmälan gäller tills platsen sägs upp.
 • Vi erbjuder alla nya elever en gratis provlektion. Efter denna anses anmälan bindande och eleven debiteras terminsavgift.
 • Debitering sker på höstterminen under september-oktober och för vårterminen i mars-april.
 • Vi garanterar att erbjuda alla elever som börjar vid terminsstart 27 lektionstillfällen per läsår. Ett lektionstillfälle kan även vara medverkan vid konserter och föreställningar.
 • Terminsavgift samt instrumenthyra återbetalas inte.
 • Läromedel, till exempel spelböcker, ingår inte i avgiften utan bekostas av eleven.

Vad kostar det per termin?

 • Musik, instrument och solosång: 650 kronor
 • Dans: 650 kronor
 • Film: 650 kronor
 • Instrumenthyra: 375 kronor
 • Gruppundervisning för barn till och med årskurs 1: 340 kronor

Hyra av instrument

Som elev på Kulturskolan har man möjlighet att hyra dessa instrument:

altfiol, baryton, cello, fagott, fiol, klarinett, kontrabas, oboe, saxofon, trombon, trumpet, tuba, tvärflöjt, valthorn och övningstrumset.


Instrument som inte går att hyra: blockflöjt, elbas, elgitarr, gitarr, keyboard, piano och slagverk.

Under hyresperioden ansvarar vårdnadshavare via egen hemförsäkring för instrumentet.

Läsårstider

Kulturskolan följer grundskolans läsårstider med lov- och studiedagar. Elever som får sin undervisning under skoltid på sin grundskola/gymnasium och som på grund av skolans egna schemabrytande aktiviteter drabbas av lektionsbortfall får inte kompensation för detta.
Detta gäller även om eleven av enskilda skäl har varit frånvarande.

Sjukanmälan

Om du är sjuk eller av annan anledning kommer att missa din lektion tar du i första hand kontakt med din lärare.

Det går även bra att ta kontakt med Kulturskolans expedition.

Telefon 0589-872 08

E-post kulturskolan@arboga.se

Inställda lektioner

Vid inställd lektion meddelar kulturskolan via e-post i första hand och med SMS vid mer brådskande information.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: