Val till gymnasiet

Gymnasieintagningen

Västmanlands län erbjuder alla elever i årskurs 9 att söka till gymnasieskolan via gymnasieintagningens webbplats. Alla elever i årskurs 9 får information om val till gymnasiet, lösenord samt inloggningsuppgifter av sin studie- och yrkesvägledare.

.

När eleven gjort sitt val via Internet måste ansökan skrivas ut och undertecknas av eleven. Den undertecknade ansökan lämnas sedan till studie- och yrkesvägledare på elevens skola. Läs mer på

Gymnasieintagningens webbplats.

Gymnasium i Arboga

I Arboga finns en kommunal gymnasieskola, Vasagymnasiet.

På Vasagymnasiets webbplats kan du läsa mer om de program som skolan erbjuder.

Brottningsgymnasium

På Vasagymnasiet finns även ett riksrekryterande Brottningsgymnasium. Till Brottningsgymnasiet kan licensierade brottare söka och ansökan sker via Brottningsförbundet.

Mer information om Brottningsgymnasiet finns på Vasagymnasiets webbplats.

Att söka gymnasium på annan ort

Vill du veta mer om vad som gäller om du vill söka en gymnasieutbildning på annan ort än Arboga? På webbplatsen gymnasieguiden.se kan du läsa om utbildningar, gynmnasieskolor och yrken.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: